Hoe lees ik mijn visus resultaten?

21 januari, 2019

De resultaten die na de test worden getoond, geven de meting van je visus weer. Visus verwijst naar de scherpte van je gezichtsvermogen. Dat betekent het vermogen om signalen op een gestandaardiseerde kaart van een bepaalde afstand te herkennen.

Er zijn verschillende systemen om de gemeten visus uit te drukken, bijvoorbeeld het “20/20”-systeem of het percentagesysteem.

“20/20-visie” wordt vooral in de VS veel gebruikt en betekent dat je op 20 voet duidelijk kunt zien wat de gemiddelde persoon op die afstand ziet. Als het tweede getal hoger is dan 20, betekent dit dat je zicht lager is dan gemiddeld en als het kleiner is dan 20, is je zicht bovengemiddeld. Een persoon met 20/40-visie ziet bijvoorbeeld op 20 voet, wat een gemiddelde persoon op 40 voet afstand kan zien. Een persoon met 20/10-visie kan echter voorwerpen duidelijk zien op 20 voet, terwijl de gemiddelde persoon dichterbij moet staan, namelijk op 10 voet, om het te zien.

Percentage: De gezichtsscherpte kan ook worden uitgedrukt in percentages of decimalen, bijvoorbeeld 80% (0,8), 100% (1,0) of 120% (1,2). In dit systeem betekent 100% of 1,0 het gemiddelde zicht. 200% of 2,0 is de hoogst mogelijke waarde en wijst op een zeer scherp zicht, ver boven het gemiddelde.

Visus is een geweldige gestandaardiseerde manier om te zien hoe goed men kan zien, maar geeft nog niet de waardes weer, die voor het aanschaffen van een bril of lenzen nodig zijn, zoals Sterkte, Cilinder en As.

De visus uitslag vertelt je niets over het functioneren van het oog. Andere methoden om de visuele functie te testen zijn bijvoorbeeld contrastgevoeligheidstest, gezichtsveldtest en kleurentest kaarten.

Hoe lees ik mijn visus resultaten?
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×