Guidelines for cataract remote care, funded by ZonMw

Tags: #Human #Medical #Publicaties #Technology

We have previously reported on the rise in cataract surgeries worldwide. Correspondingly, teleconsultation utilization is becoming increasingly common with the aim of lowering the postoperative burden on both the patients and the healthcare providers by saving follow-up visits at outpatient clinics, improving efficiency, and lowering costs. The use of digital measurements, such as the easee eye exam, is not designed to replace the care pathway nor is it meant to change it entirely. At easee, online assessments are seen as an aid in assisting medical professionals and making care more accessible and easier for the patients.

doctor sitting by computer

With the realization that the need for online postoperative care is becoming essential, detailed guidelines for remote care have been investigated. The NOG recommends incorporating the use of remote testing in follow-up visits after cataract surgery. ZonMW has been working on various projects in different healthcare sector organizations since January 2022. A new guideline module has recently been published, also highlighting how to responsibly integrate effective applications of remote care into specialist medical care.

video call

The digital tool, as an application in the postoperative diagnosis of the cataract patient, is viewed as safe and reliable. 60% of patients realize the benefits and would like to see more of them in the future (as reported by the Dutch Federation of Medical Specialists in section 13).

Reduced travel time and the convenience of scheduling (video) call consultations are only some of the advantages noted. Also, (video) call consultations are experienced to be calmer than a consultation in the hospital. The good news is that with all the benefits being recognised by patients, professionals and regulators, we are likely to see more remote care incorporated into various care pathways. Watch this space for more updates!

Nurse consulting a patient

Göra ögonvård tillgänglig för alla

close

Innan vi börjar vill vi ställa tre korta frågor

1. Syntestet tar runt 20 minuter från början till slut. Är nu ett bra tillfälle att börja?

● Ingen tid förlorad på att förflytta sig eller på väntetid. De enda spenderade minuterna är på testet självt.

Bra att höra att du inte har bråttom. Det kommer att förbättra resultaten.

2. Har du en smartphone, och även en laptop (eller platta) och tre meters utrymme?

● Din smartphone kommer att fungera som en fjärkontroll, och kommer att användas tillsammans med en dator (eller platta) för att utfärda syntestet online.

Perfekt! Vi är nästan redo att börja. Bara en sak till.

3. Har du ditt nuvarande glasögonrecept (eller kontaktlinsrecept) till hands?

● Ditt recept styr dina glasögon. Våra optiker använder ditt gamla som en referens för validering av ditt nya recept.

Gör testet nu eller spara det till senare?

Baserat på erfarenhet rekommenderar vi att du tar dig tid med din online synundersökning för att optimera dina resultat.

    Om du vill göra det just nu eller kanske bara är nyfiken, inga problem.

    Fortsätt

    Bra, allt är redo!
    Låt oss börja

    ...omdirigerar till syntestet