easee crowdfunding: Making eye care accessible to everyone

Tags: #Human #Technologia

Join us in driving the digital transformation that’s set to change the way the world sees eye care. Convertible loan with 9% interest and the opportunity to become an easee shareholder at a discount. 

🌟 Discover a Brighter Future with easee! 

Are you ready to embark on a journey towards healthier eyes and a brighter future for our children? At easee, we’re not just a company; we’re a movement with a clear mission to revolutionize the eye care market. 

👁️ Vision for All: Our Commitment

easee is on a relentless mission to make accessible eye care a reality for everyone. We’ve recognized the pressing need for change in the eye care industry, and we’re here to make it happen. Our vision-as-a-service eye care platform is the answer to ensuring brighter and healthier eyes for all.

🚨Child Myopia: A Growing Concern

Have you heard about the silent epidemic affecting millions of children worldwide? Child Myopia, also known as near-sightedness, where near objects appear clear and distant ones blurry is jeopardizing the vision health of our younger generation. Experts say only 10% of children in need of Myopia management receive proper attention. It’s time to take action and envision a world where our children’s eyes shine brighter and healthier.

🌐 The easee Difference: Our Game-Changing Platform

easee is proud to introduce our award-winning online eye care platform, powered by cutting-edge technology and artificial intelligence. With a shortage of ophthalmologists and the demand for eye care skyrocketing due to Child Myopia and an aging population, the need for efficient solutions is paramount. Our platform is the answer, allowing eye care clinics and hospitals to work smarter, reduce waiting lists, and increase turnover.

🏆 Proven Excellence: Award-Winning Innovation

Our platform’s effectiveness has been validated through 14 clinical studies, and we’re proud to boast over 200,000 satisfied users. The accolades keep rolling in, with recent recognition as the winner of the prestigious Rabobank Duurzame Innovatieprijs 2023.

💰 Invest in the Future: Convertible Loan Opportunity

Now, the most exciting part! You have the chance to be a part of the easee success story by investing in us through a convertible loan with a competitive 9% interest rate. But that’s not all – within three years, you can convert your loan into shares in easee at a substantial discount:

  • Year 1: Convert with a 15% discount 
  • Year 2 or 3: Enjoy a generous 30% discount

Don’t miss this opportunity to not only secure your financial future but also contribute to the brighter, healthier vision of generations to come.

Join easee today and be a part of a revolution in eye care that’s changing lives one vision at a time. Together, we’ll create a world with healthier and brighter eyes for our children. Act now, and let’s see a brighter future together!

Invest in easee and invest in a brighter tomorrow.

Pielęgnacja i zdrowie oczu dostępne dla każdego

close

Zanim zaczniemy, mamy 3 krótkie pytania.

Badanie wzroku trwa około 20 minut (od początku do końca). Czy masz teraz tyle czasu?

● Nie stracisz czasu na podróżowanie lub czekanie na wizytę. Jedyne spędzone minuty są włączone w samo badanie.

Miło słyszeć, że się nie spieszysz. Poprawi to wyniki badania.

Czy masz smartfona i laptopa (lub tableta) oraz 3 metry przestrzeni do dyspozycji?

● Twój smartfon będzie działał jako pilot, a razem z laptopem lub tabletem posłuży dodatkowo w celu przeprowadzenia badania wzroku online.

To świetnie! Jesteśmy już prawie gotowi. Została tylko jeszcze jedna rzecz.

Czy masz pod ręką swoją aktualną receptę na okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe?

● Twoja recepta zasila Twoje akcesoria optyczne. Nasi optometryści używają Twojej obecnej recepty, aby wystawić Ci nową.

Wolisz przystąpić do badania teraz czy trochę później?

Opierając się na doświadczeniu, radzimy nie spieszyć się z badaniem wzroku online w celu optymalizacji wyników. Możemy wysłać Ci link, abyś mógł/mogła kontynuować badanie, kiedy będziesz gotowy/a.

    Jeśli chcesz wykonać badanie teraz, a może po prostu jesteś ciekawy/a, nie ma problemu.

    Kontynuować

    Świetnie, wszystko gotowe! Możemy zaczynać

    ...przekierowywanie do badania wzroku