Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 29/10/2020

Szanujemy prywatność użytkowników, dlatego zobowiązujemy się do ochrony zbieranych od nich danych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące tego, w jaki sposób chronimy dane Użytkowników i na jakich podstawach przetwarzamy dane od nich uzyskiwane lub przez nich przekazywane. Proszę starannie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, ponieważ przystępując do użytkowania naszych usług, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych zgodnie z jej warunkami. 

Prowadzimy stronę internetową (easee.online), na której Użytkownik może wykonać badanie wzroku w celu aktualizacji recepty na soczewki kontaktowe lub okulary („Usługa”). Korzystanie z Usługi podlega warunkom niniejszej Polityki Prywatności i naszym Warunkom Użytkowania.  

1. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne, uzasadnione interesy i kategorie danych

1.1 Postanowienia ogólne

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z umowy pomiędzy nami a Użytkownikiem. W szczególności chodzi o następujące dane:

 • Dane dotyczące tożsamości, które obejmują imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć i dane kamerki internetowej. Jedynym celem, dla którego zbierane są dane kamerki internetowej podczas badania wzroku, jest zapewnienie poprawności wyniku. Poprzez kamerkę sprawdzamy warunki w pomieszczeniu, gdzie przeprowadzany jest test, mierzymy odległość między źrenicami i sprawdzamy, czy polecenia są realizowane prawidłowo.
 • Dane kontaktowe przekazywane podczas tworzenia konta, do których należą adres e-mail, numer telefonu i adres domowy.  
 • Dane dotyczące stanu zdrowia, które obejmują informacje o stanie zdrowia przekazywane przez Użytkownika (np. ciąża, cukrzyca, przebyte operacje oczu) oraz informacje uzyskane na podstawie poprzedniej recepty na okulary lub szkła kontaktowe. Wykonanie internetowego badania wzroku wymaga podania pewnych informacji dotyczących Użytkownika poprzez (1) odpowiedź na szereg pytań w celu określenia, czy jest on uprawniony do uczestnictwa w badaniu wzroku online („Kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia”) (2) wykonanie szeregu zadań, żeby umożliwić licencjonowanemu okuliście lub optykowi („specjalista”) ustalenie, czy należy aktualizować receptę (3) komunikację z nami lub specjalistą w związku z korzystaniem z Usług (Więcej informacji na temat danych dotyczących stanu zdrowia można znaleźć w rozdziale 2.1). 
 • Dane finansowe, do których należą dane dotyczące statusu płatności. Podmiotem przetwarzającym płatność jest Stripe. Nie przechowujemy danych płatności (Stripe jest niezależnym administratorem danych osobowych i świadczy usługę płatności jako Stripe Inc., umożliwiając Użytkownikom realizację płatności online). Usługi przetwarzania płatności pozwalają na korzystanie z następujących form płatności: karta kredytowa, przelew bankowy lub inne środki. Żeby zapewnić większe bezpieczeństwo, podmiotom finansowym obsługującym transakcję udostępniamy jedynie dane niezbędne do realizacji tej transakcji. Niektóre z usług mogą również obejmować wysyłanie regularnych wiadomości takich jak e-maile z fakturami czy powiadomienia dotyczące płatności.
 • Dane techniczne, które obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie urządzeń wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do strony;
 • Dane profilu, do których należą adres e-mail i hasło do konta używanego w celu dostępu do naszych usług, zakupów lub zamówień dokonywanych przez Użytkowników, jak również w celu przesyłania opinii;
 • Dane dotyczące sposobu korzystania, które obejmują informacje dotyczące sposobu, w który użytkownik korzysta ze strony, produktów i usług;
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, do których należą preferencje w zakresie informacji marketingowych od nas i osób trzecich oraz przypomnień o zakończeniu lub ponownym wykonaniu badania, promocji czy wiadomości informacyjnych.

Wszystkie powyższe czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych są realizowane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 par. 1 lit. a) RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Żeby skorzystać z powyższego uprawnienia, Użytkownik może zawsze skontaktować się z nami pod adresem e-mail [email protected].

1.2 Dane dotyczące stanu zdrowia

„Dane dotyczące stanu zdrowia lub dane osobowe dotyczące stanu zdrowia” to informacje o stanie zdrowia lub stanie wzroku teraz lub w przeszłości (w tym informacje o lekach, dolegliwościach i receptach), które pochodzą z realizacji internetowego badania wzroku przez Użytkownika. Niektóre dane dotyczące stanu zdrowia mogą podlegać właściwym przepisom ustawowym i wykonawczym, w tym HIPAA i RODO. Dane dotyczące stanu zdrowia są ważne, żeby zagwarantować, że Użytkownik jest uprawiony do uczestnictwa w internetowym badaniu wzroku i umożliwiają naszemu specjaliście podjęcie decyzji, czy należy wystawić nową receptę. Tak jak w przypadku wszystkich danych osobowych przez nas przetwarzanych podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia jest art. 6 par. 1 lit. a) RODO, ponieważ podmiot danych udzielił zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla jednego lub większej liczby szczegółowo określonych celów.

Żeby umożliwić skorzystanie z internetowego badania wzroku i pozwolić specjaliście określić, czy użytkownik powinien otrzymać receptę na szkła kontaktowe lub okulary, zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia następujących informacji dotyczących użytkownika podczas korzystania z Usługi:

 • imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, nazwa użytkownika, lub inne dane osobowe bądź dane dotyczące stanu zdrowia zawarte na koncie easee Użytkownika;
 • odpowiedzi i pisemne informacje przekazywane w ramach Kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia;
 • odpowiedzi Użytkownika, jego wyniki i czynności podejmowane podczas badania;
 • dane dotyczące stanu zdrowia wskazane przez specjalistę, który świadczy Usługi, takie jak dokumentacja medyczna, recepty, terapie, porady lekarskie, notatki dotyczące badania i inne informacje przygotowane przez specjalistę dotyczące wzroku lub stanu zdrowia Użytkownika;
 • wszelkie inne informacje przekazywane nam przez Użytkownika w związku z Kwestionariuszem dotyczącym stanu zdrowia, badaniem, sprawdzeniem recepty lub zatwierdzeniem, w tym informacje zawarte w e-mailach, wiadomościach, na czacie lub w rozmowach telefonicznych pomiędzy Użytkownikiem a easee.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania lub przekazywania danych dotyczących stanu zdrowia w celu wysyłania potwierdzeń spotkań i przypomnień i komunikować się z innymi dostawcami, takimi jak okulista.

wysyłania potwierdzeń spotkań i przypomnień Wszelkie inne czynności związane z wykorzystywaniem lub przekazywaniem danych niewymienione w niniejszej Polityce Prywatności mogą być przeprowadzane wyłącznie za pisemną zgodą Użytkownika, którą może on w każdej chwili pisemnie cofnąć.

2. Jak zbieramy dane Użytkownika?

2.1 Dane przekazywane przez Użytkownika

Użytkownik bezpośrednio przekazuje nam gromadzone przez nas dane. W ten sposób przekazuje wszelkie dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe, dane dotyczące stanu zdrowia, dane finansowe i dane profilu (patrz rozdział 2). Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych bez zgody Użytkownika (art. 6 par. 1 lit. a) RODO). Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, którzy:

 • zarejestrują się online i złożą zamówienie na nasze usługi;
 • dobrowolnie wypełnią naszą ankietę lub napiszą bądź przekażą opinię na forum dyskusyjnym lub za pośrednictwem e-maila;
 • skorzystają z internetowego badania wzroku;
 • prześlą informacje dotyczące wzroku lub receptę ręcznie lub za pomocą starej recepty.

2.2. Dane gromadzone automatycznie:

 •  Informacje pochodzące z plików cookie i innych technologii

Za pośrednictwem plików cookie przeglądarki zbieramy i przetwarzamy dane, kiedy Użytkownik korzysta z naszej strony lub ją przegląda. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w rozdziale 11.

 • Pliki dziennika strony i informacje dotyczące użytkowania

Zapisujemy pewne dane i gromadzimy je w plikach dziennika, kiedy Użytkownik korzysta z naszych Usług. Dane te mogą obejmować informacje o urządzeniu i przeglądarce, dane systemu operacyjnego, rodzaju urządzenia, protokole internetowym (IP), adresach URL stron odsyłających/wyjściowych i wyszukiwanych hasłach.

 •  Za pośrednictwem komputera Użytkownika

możemy gromadzić informacje o przybliżonej lokalizacji użytkownika na podstawie adresu IP. Informacje o lokalizacji Użytkownika są konieczne w celu potwierdzenia położenia użytkownika podczas korzystania z usług, żeby zapewnić, że wyniki badania sprawdzi specjalista z danego regionu.

 • Weblogs en gebruiksinformatie

3. Jak chronimy dane Użytkownika?

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych przed przypadkową utratą, nieupoważnionym przetwarzaniem lub dostępem, modyfikacją bądź ujawnieniem. Nasze Usługi podlegają zabezpieczeniu protokołem SSL/TLS.

Żeby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, dostęp do danych Użytkownika na stronie jest chroniony hasłem, a wrażliwe dane są szyfrowane podczas ich wymiany pomiędzy przeglądarką Użytkownika a naszą stroną internetową. Żeby chronić dane przechowywane na naszych serwerach, regularnie sprawdzamy nasz system pod kątem ewentualnych luk i podatności na ataki.

Niemniej jednak do obowiązków Użytkownika należy zapewnienie bezpieczeństwa własnych danych dostępowych. E-maile i inne komunikaty wysyłane do nas za pośrednictwem strony internetowej nie są szyfrowane i nie zalecamy zamieszczać w nich żadnych poufnych informacji (w tym danych medycznych lub finansowych). 

Przechowujemy kopię zapasową z danymi Użytkownika przez okres do 90 dni. Dodatkowo usuwamy wszelkie dane osobowe z naszych systemów w sposób nieodwracalny i przechowujemy dane anonimizowane dla celów statystycznych i na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych.

4. Jak wykorzystujemy dane Użytkownika?

Dane Użytkownika są wykorzystywane na następujące sposoby:

 • dla świadczenia, personalizacji i optymalizacji Usług;
 • dla świadczenia usług związanych z wystawieniem recepty;
 • dla komunikacji z Użytkownikiem, w tym odpowiedzi na komentarze lub pytania i wysyłania aktualizacji recepty;
 • dla poprawy sposobu użytkowania strony;
 • dla zapewniania Użytkownikom informacji, zaleceń i materiałów marketingowych o naszych produktach i Usługach (patrz rozdział 6 i 7);
 • Zdjęcia Użytkownika: kiedy Użytkownik zamieszcza zdjęcie (lub udziela nam zezwolenia na jego zrobienie), zdjęcie z kamerki internetowej lub inny wizerunek, nie udostępniamy takich zdjęć, skanów, podobizn lub innych danych z wizerunkiem twarzy osobom trzecim, jednak możemy je wykorzystywać w celu oceny warunków w pomieszczeniu, zmierzenia rozstawu źrenic i sprawdzenia, czy instrukcje są wykonywane prawidłowo.

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych dotyczących stanu zdrowia i danych osobowych w celu określenia potrzebnej korekty wzroku i w celu zapewnia jakości, wewnętrznych testów i analiz oraz wprowadzania ulepszeń do Usług. Możemy również wykorzystywać dane dotyczące stanu zdrowia i dane osobowe do komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem działu obsługi klienta, w tym do odpowiedzi na wszelkie pytania Użytkownika. Ponadto możemy wykorzystywać dane dotyczące stanu zdrowia i dane osobowe do wysyłania przypomnień o odnowieniu recepty lub wysłania starej recepty przed wystawieniem nowej.

W przypadku otrzymania recepty na okulary lub szkła kontaktowe w wyniku internetowego badania wzroku wyślemy kopię recepty e-mailem i dodamy informacje o recepcie do konta easee Użytkownika. Jeżeli specjalista stwierdzi, że Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania zaktualizowanej recepty na okulary lub szkła kontaktowe, powiadomimy Użytkownika e-mailem i dołączymy dodatkowe informacje lub zalecenia od specjalisty.

5. Przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamowych i informacyjnych

Oprócz przetwarzania danych Użytkownika dla celów świadczenia Usługi wykorzystujemy jego dane również dla celów związanych z wymianą informacji dotyczących badania, w tym wysyłania przypomnień do ponownego wykonania badania oraz e-maili promocyjnych i informacyjnych. Możemy również wysyłać Użytkownikowi oferty specjalne dotyczące naszych usług i produktów.

Oferujemy Użytkownikowi możliwość zapisania się na nasz biuletyn. Przetwarzanie elektronicznych danych kontaktowych w tym celu odbywa się wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 par. 1 lit. a) RODO).

Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę ze skutkiem następczym w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.  W tym celu musi może skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Odpowiemy możliwie jak najszybciej.

6. Adres e-mail

Użytkownik jako klient easee otrzymuje wiadomości e-mail. W ten sposób może uzyskiwać informacje o świadczonych usługach i nowych ofertach oraz usługach, które mogą być dla niego wartościowe. Wszystkie wiadomości wysyłane tym kanałem zawierają opcję rezygnacji z subskrypcji. 

W przypadku rezygnacji z subskrypcji nie będziemy mogli jednak w przyszłości informować użytkownika o stanie jego wzroku. Będziemy wykorzystywać dane Użytkownika jedynie dla celów wskazanych powyżej lub ściśle z nimi powiązanych. W ten sposób dane Użytkownika nigdy nie będą wykorzystywane w sposób niezamierzony.

7. Udostępnianie danych Użytkownika osobom trzecim 

Zapewniamy, że wszelkie dane udostępniane naszym partnerom są bezpieczne i uzyskujemy zawsze wcześniejszą zgodę Użytkownika przed udostępnieniem takich danych. 

Udostępniamy dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa, kiedy konieczna jest obsługa stosunku między nami a Użytkownikiem lub w celu realizacji obowiązków umownych bądź w celu realizacji naszego innego uzasadnionego interesu prawnego, takiego jak świadczenie usługi, co do której Użytkownik wyraził zainteresowanie. Tak następuje np. w przypadku udostępnienia wyników badania partnerowi, od którego Użytkownik pragnie zakupić okulary lub soczewki kontaktowe za naszym pośrednictwem, żeby najpierw odnowić receptę na okulary lub soczewki kontaktowe. Za Państwa wyraźną zgodą, zebrane przez nas dane możemy udostępnić naszym partnerom biznesowym do wykorzystania w celach marketingowych.

Wszyscy nasi zewnętrzni partnerzy podejmują środki bezpieczeństwa, żeby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Zezwalamy zewnętrznym partnerom na przetwarzanie danych osobowych dla wskazanych wyżej celów i zgodnie z naszymi instrukcjami. W uzasadnionych przypadkach i zakresie zapewniamy, że zewnętrzni usługodawcy z dostępem do danych osobowych Użytkownika będą postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku udostępniania danych Użytkownika zawsze postępujemy zgodnie z poniższą procedurą.

 • Udostępnianie danych specjaliście: W przypadku wykupienia recepty udostępniamy dane dotyczące stanu zdrowia i dane osobowe jednemu lub większej liczbie specjalistów, którzy ocenią wyniki kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia i badania wzroku. 
 • Udostępnianie danych naszym partnerom biznesowym: Możemy współpracować z partnerami biznesowymi takimi jak sklepy optyczne. W związku z tym możemy udostępniać produkty lub usługi wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi. W takiej sytuacji wyraźnie wskażemy, że partner biznesowy uczestniczy w transakcji Użytkownika i że udostępniamy mu dane transakcji zgodnie z wnioskiem użytkownika o udostępnienie danych partnerowi.
 • Udostępnianie danych dla celów prawnych: Zastrzegamy sobie prawo do wglądu, odczytywania, zachowywania i ujawniania wszelkich informacji, które uznajemy za konieczne dla wykonywania obowiązujących przepisów prawa.
 • Udostępnianie danych wykonawcom: Możemy udostępniać dane Użytkownika wykonawcom, którzy pomagają nam w świadczeniu usług, w tym np. w przetwarzaniu płatności i usług powiązanych ze stroną takich jak np. hosting stron internetowych. 
 • Udostępnianie danych dostawcom świadczeń opieki zdrowotnej: W zależności od kraju zamieszkania Użytkownika możemy udostępniać jego dane ubezpieczycielowi dla celów przetwarzania wniosku i zakończenia procesu płatności.

8. Brak danych dotyczących dzieci 

Ochrona nieletnich jest dla nas szczególnie ważna. Zgodnie z treścią Warunków Użytkowania przetwarzamy jedynie dane osób, które w momencie badania ukończyły 16 lat. Z tego powodu gromadzimy również informacje dotyczące daty urodzenia w celu weryfikacji wieku w momencie złożenia zamówienia. 

Użytkownicy poniżej 16 roku życia nie powinni próbować rejestrować się na stronie ani przekazywać swoich danych osobowych. W przypadku uzyskania informacji, że przechowujemy dane osobowe użytkownika poniżej 16 roku życia, wszelkie dane zostaną usunięte.

9. Jakie prawa do ochrony danych osobowych przysługują obywatelom UE?

 • Prawo do wglądu – Użytkownik ma prawo do żądania kopii swoich danych osobowych. W związku z tym co roku będziemy udostępniać nieodpłatnie informację, czy dane osobowe danego Użytkownika są przetwarzane oraz jakiego rodzaju są to informacje.
 • Prawo do sprostowania  – Użytkownik ma prawo do żądania wprowadzenia poprawek do danych, które uznaje za nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania, żebyśmy uzupełnili dane, które uznaje za niepełne.
 • Prawo do usunięcia – Użytkownik, w określonych przypadkach, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma, w określonych przypadkach, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania  – Użytkownik ma, w określonych przypadkach, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę.
 • Prawo do przeniesienia danych – Użytkownik ma prawo, w określonych przypadkach, do żądania, żeby nasza firma przekazała gromadzone dane innej organizacji lub bezpośrednio jemu.

Na żądanie odpowiemy w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Żeby skorzystać z tak przysługujących praw, Użytkownik może się z nami kontaktować pod adresem [email protected].

10. Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w pamięci komputera Użytkownika w celu zbierania podstawowych informacji dziennika internetowego i informacji dotyczących zachowania użytkowników. W momencie odwiedzania naszej strony przez Użytkownika możemy zbierać informacje w sposób automatyczny za pomocą plików cookie lub podobnej technologii. 

Używamy plików cookie na szereg sposobów, żeby ulepszyć sposób korzystania ze strony, w tym umożliwić utrzymanie zalogowanego statusu Użytkownika i analizę sposobu korzystania ze strony. Innym celem, dla którego używane są pliki cookie, jest zapis statystycznego korzystania ze strony w celu oceny oferowanej wersji strony, w tym przygotowania spersonalizowanych informacji.

10.1. Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Funkcjonalne pliki cookie – używamy tego rodzaju plików cookie, żeby móc rozpoznać Użytkowników strony i zapamiętać wcześniej wybrane ustawienia. Mogą one obejmować preferowany język i lokalizację Użytkownika. Używamy również różnych własnych i zewnętrznych plików cookie.

Reklamowe pliki cookie – korzystamy z tych plików cookie, żeby zbierać informacje dotyczące odwiedzin na stronie, przeglądanej zawartości, klikniętych łączy oraz informacji o przeglądarce, urządzeniu i adresie IP. Nasza firma czasem udostępnia określone części tych danych osobom trzecim dla celów reklamowych. Możemy również udostępniać dane online zebrane za pośrednictwem plików cookie naszym partnerom reklamowym. Oznacza to, że w przypadku odwiedzenia innej strony Użytkownikowi może wyświetlać się reklama na podstawie treści przeglądanych na naszej stronie.Analityczne pliki cookie – korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i pliki tekstowe, które pozwalają na analizę sposobu korzystania ze strony przez danego Użytkownika. W imieniu administratora strony Google wykorzystuje te dane dla oceny sposobu korzystania ze strony i sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie.

10.2. Jak zarządzać plikami cookie?

Można skonfigurować przeglądarkę tak, żeby nie akceptowała plików cookie, a powyższa strona zawiera informację o sposobie usuwania tych plików z przeglądarki. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach, niektóre z funkcji strony mogą być wówczas niedostępne.

11. Polityka Prywatności innych stron 

Nasza strona zawiera łącza do innych stron. Nasza Polityka Prywatności dotyczy jedynie naszej strony, więc kliknięcie łącza do innej strony oznacza, że Użytkownik powinien zapoznać się z daną zewnętrzną polityką prywatności.

12. Gdzie przechowujemy dane Użytkownika? 

Przekazane nam dane osobowe są przechowywane w Europie niezależnie od kraju zamieszkania Użytkownika. W związku z tym korzystanie z naszych Usług przez Użytkowników zamieszkałych poza Europą oznacza zgodę na przekazanie danych osobowych na serwery mieszczące się poza krajem ich zamieszkania i na przetwarzanie danych na tych serwerach. 

13. Zmiany w Polityce Prywatności

 Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en publiceren eventuele wijzigingen op deze webpagina. Conform de geldende wetgeving perken wij uw rechten uit hoofde van dit privacybeleid niet in zonder uw toestemming. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen wij een meer opvallende mededeling doen (waaronder, voor bepaalde diensten, kennisgeving per e-mail over wijzigingen in het privacybeleid). Ook bewaren wij eerdere versies van dit privacybeleid in een archief, dat door u kan worden ingezien.

14. Jak się z nami skontaktować?

W przypadku pytań, wątpliwości, skarg lub sugestii dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub innej potrzeby kontaktu z nami dział obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 CEST/CEDT, a można się z nim skontaktować za pośrednictwem e-maila pod adresem [email protected]. Odpowiemy możliwie jak najszybciej.

Polityka Prywatności
close

Zanim zaczniemy, mamy 3 krótkie pytania.

Badanie wzroku trwa około 20 minut (od początku do końca). Czy masz teraz tyle czasu?

● Nie stracisz czasu na podróżowanie lub czekanie na wizytę. Jedyne spędzone minuty są włączone w samo badanie.

Miło słyszeć, że się nie spieszysz. Poprawi to wyniki badania.

Czy masz smartfona i laptopa (lub tableta) oraz 3 metry przestrzeni do dyspozycji?

● Twój smartfon będzie działał jako pilot, a razem z laptopem lub tabletem posłuży dodatkowo w celu przeprowadzenia badania wzroku online.

To świetnie! Jesteśmy już prawie gotowi. Została tylko jeszcze jedna rzecz.

Czy masz pod ręką swoją aktualną receptę na okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe?

● Twoja recepta zasila Twoje akcesoria optyczne. Nasi optometryści używają Twojej obecnej recepty, aby wystawić Ci nową.

Wolisz przystąpić do badania teraz czy trochę później?

Opierając się na doświadczeniu, radzimy nie spieszyć się z badaniem wzroku online w celu optymalizacji wyników. Możemy wysłać Ci link, abyś mógł/mogła kontynuować badanie, kiedy będziesz gotowy/a.
  Jeśli chcesz wykonać badanie teraz, a może po prostu jesteś ciekawy/a, nie ma problemu.

  Kontynuować

  Świetnie, wszystko gotowe! Możemy zaczynać

  ...przekierowywanie do badania wzroku