Me easee:llä huolehdimme yksityisyydestäsi. Toukokuussa 2018 voimaan tulleen Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan vain 16-vuotiaat ja vanhemmat pystyvät laillisesti antamaan suostumuksia henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen. Tästä syystä sinun on oltava vähintään 16-vuotias voidaksesi luoda tilin.

Not found what
you are looking for?

No worries, our team is here to support you
and answer your question.

Näönhoitoa jokaisen ulottuville