Tutkimus osoittaa, että tietokone voi testata näöntarkkuutesi yhtä hyvin kuin optikko.

Tags: #Human #Medical #Partners #Publications #Teknologia

Iloksemme voimme ilmoittaa, että Utrechtin yliopiston lääketieteellisen keskuksen (UMC Utrecht) kanssa tehty tutkimus, joka testasi easee-näöntarkastuksen turvallisuutta ja tarkkuutta, julkaistiin hiljattain Journal of Medical Internet Research -julkaisussa.

Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että easeen verkkonäöntarkastus on luotettava ja kliinisesti todistettu menetelmä, joka on yhtä hyvä kuin optikon tekemä taittovirhetesti. Panostamme myös edelleen digitaalisen oftalmologian tutkimustyöhön.

Ensimmäisenä lajissaan easeen verkkonäöntarkastus on todettu yhtä tehokkaaksi kuin optikkoliikkeessä tehty taittovirhetesti. Se vaatii vain tietokoneen, älypuhelimen ja 15 minuuttia aikaa. Sen jälkeen yksi optikoistamme tarkistaa ja vahvistaa reseptin oikeellisuuden. Tämä on lupaavaa henkilöille, joilla on heikko näkö ja taittovirheeseen liittyvä sokeus, joka on hoitamaton mutta täysin ehkäistävissä.

Korjaamaton taittovirhe on tavallisin näkövamman syy maailmanlaajuisesti[1]. On kuitenkin arvioitu, että 80 % kaikista näkövammoista voidaan välttää tai parantaa. Tutkimuksessa vertailtiin CE-merkityn lääkintälaiteohjelmiston tarkkuutta koulutetun ammattilaisen tekemään tarkastukseen, ja 90 % easeen reseptiä käyttäneistä sai näöntarkastuksessa tuloksen, joka oli parempi kuin 20/20.

Toimitusjohtaja Yves Prevoo sanoo: ”Tulokset ilahduttavat meitä. Tavoitteenamme on saattaa hyvä näöntarkkuus kaikkien ulottuville, ja tämä osoittaa meidän olevan oikealla tiellä. Haluamme tukea silmäterveyden toimialaa, koska tiedämme, että on vaikeaa testata laajoja potilasjoukkoja ja antaa heille oikea resepti.”

Utrechtin yliopistollisen lääketieteen keskuksen (UMC Utrechtin) tutkimusjohtaja, LT ja fil. tri Robert Wisse sanoo: ”easee on käänteentekevä edistysaskel silmäterveyden alalla, ja se tarjoaa erinomaisen tien etäseurannan ja lääketieteellisen integraation kehittämiselle”. Tulevaisuudessa tutkimustyön tulisi keskittyä testauksen turvallisuuteen lapsille tai sellaisille iäkkäille potilaille, joilla on muita sairauksia, kuten kaihi.”

Jatkamme ohjelmistomme kehittämistä ja pyrimme laajentamaan tämän tekniikan käyttömahdollisuuksia muilla alueille sekä tarjoamaan maailmalle kattavan digitaalisen alustan verkossa tehtäviä näöntarkastuksia varten.

Haluatko kokeilla itse?

ALOITA NÄÖNTARKASTUS

[1] Resnikoff S, Pascolini D, Mariotti S, Pokharel P. Global magnitude of visual impairment caused by uncorrected refractive errors in 2004. Bull World Health Organ 2008
[2] World Health Organization

Hospital

Näönhoitoa jokaisen ulottuville