TeleVisus: Online visus bepaling

17 maart, 2020

eHealth oplossing voor oogzorg op afstand

Ten tijde van de huidige COVID-19 pandemie, is toegang tot oogzorg beperkt. easee biedt ziekenhuizen en oogklinieken in Europa haar CE-gecertificeerde eHealth platform aan om ervoor te zorgen dat dokters oogzorg kunnen blijven verlenen.

Door een online oplossing te bieden, kunnen patiënten thuis toegang tot oogzorg krijgen. easee’s online oogmeting omvat een uitgebreide vragenlijst over de ooggezondheid, patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMS) en een accurate visus bepaling. Zo kunnen dokters makkelijker digitale of telefonische consulten uitvoeren.

Oogzorg op afstand

Door samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat patiënten nog steeds de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat doktoren op afstand in staat zijn om te blijven zorgen voor hun patiënten. Er zijn verschillende klinische toepassingen die easee inmiddels heeft ontwikkeld om oogzorg op afstand te kunnen bieden.

Oogheelkundige specialisten kunnen de online oogmeting gebruiken om patiënten op afstand te monitoren en beoordelen.

Voorafgaand aan een eConsult met een arts kan een link naar de online oogmeting worden toegezonden aan patiënten. De patiënt kan op de link klikken en wordt door de online test geleid zonder dat hulp of input van een oogarts of klinisch assistent nodig is.

De online oogmeting kan tevens worden ingezet als eerste stap in het klinische zorg pad, om zo de selectie van patiënten die dringend klinische faciliteiten nodig hebben makkelijker te maken.

Oogheelkundige professionals kunnen hun digitale consulten onderbouwen en de resultaten van de online oogmeting gebruiken om een meer gedegen indicatie van de visuele functie van de patiënt te krijgen.

Voer uw gegevens in om meer informatie over het easee eHealth platform te ontvangen.

TeleVisus: Online visus bepaling
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×