Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 

LAATST BIJGEWERKT OP 01/03/2021

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Easee BV (easee). Easee is gevestigd op Meeuwenlaan 98-100, 1021 JL Amsterdam, en bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 65846753, met btw-nummer NL856285171B01. Neem bij vragen contact met ons op per e-mail, via [email protected].

1.  Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden (‘de Voorwaarden‘) beschrijven uw rechten en verantwoordelijkheden in verband met de online oogmeting van easee (de ‘Oogmeting‘) die u kunt gebruiken als onderdeel van een gecoördineerde dienst:

 • ten behoeve van het controleren van uw visus, wat u een indicatie geeft van hoe goed uw zicht is met uw huidige voorschrift, of  aangeeft dat u een wellicht een bril of contactlenzen nodig hebt.
 • ten behoeve van het vernieuwen of bijwerken van het voorschrift van uw bril of contactlenzen.

Daarom regelen deze Voorwaarden uw gebruik van de online interfaces, software en website van easee (‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’), waaronder easee.online, en de eigendommen (bijv. websites en mobiele toepassingen) in eigendom en beheer van easee (tezamen de ‘Site‘ genoemd). In deze Voorwaarden hebben de begrippen ‘u’ en ‘uw’ betrekking op de persoon die gebruikmaakt van de Oogmeting.

De persoonlijke informatie die u verstrekt aan easee (‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’) en de Site valt onder het Privacybeleid. Bij eventuele strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het Privacybeleid zijn de bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing.

Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Oogmeting en/of u in te schrijven voor een account bevestigt u dat u deze Voorwaarden en ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt om daar wettelijk aan gehouden te zijn. Ook alle afzonderlijke gebruikers die toegang worden verleend door of met de hulp van een derde en/of als onderdeel van een gecoördineerde dienst gaan akkoord met en zijn gehouden aan de naleving van de Voorwaarden en het Privacybeleid. Easee verwacht dat u een kopie van alle relevante overeenkomsten, contracten en documenten, zoals deze Voorwaarden en het Privacybeleid, opslaat en dat u dergelijke documenten afdrukt wanneer u dat nodig acht. 

2. De Oogmeting  

Algemene informatie

Wij exploiteren een online oogmeting en een daarmee samenhangende website die u kunt gebruiken voor het uitvoeren van een zichttest waarmee u na validatie door een oogspecialist het voorschrift van uw bril of contactlenzen kunt vernieuwen, en voor het krijgen van een beter inzicht in hoe goed (de kwaliteit van) uw zicht is met uw huidige voorschrift, of dat u wellicht een bril of contactlenzen nodig hebt. 

Wanneer u gebruikmaakt van de Oogmeting, verstrekt u ons bepaalde informatie over uzelf door het beantwoorden van een reeks vragen om vast te stellen of u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek. Daarnaast voert u een reeks taken uit:

 • om een oogspecialist te helpen bepalen of een nieuw voorschrift voor een bril of contactlenzen aan u kan worden verstrekt, indien u hiertoe verzoekt.
 • om ons te helpen u te voorzien van een visusindicatie aan het eind van de Oogmeting.
 • ter communicatie met ons in relatie tot uw gebruik van de Oogmeting of de website. 

Als u over de volledige resultaten van de Oogmeting wilt beschikken, kunt u onze voorschriftsvernieuwingsdienst aanschaffen. Dit stelt een bevoegde optometrist of oogarts (‘Oogspecialist‘) in staat om vast te stellen of u in aanmerking komt voor de Oogmeting, en om uw testresultaten en andere informatie over u te beoordelen teneinde u een nieuw bril- of contactlenzenvoorschrift te verstrekken (de ‘Voorschriftsvernieuwingsdienst‘). 

Let op, indien u via één van onze partners bij ons terecht bent gekomen: de in deze paragraaf beschreven Voorschriftsvernieuwingsdienst is mogelijk niet volledig beschikbaar. In plaats daarvan kan het zijn dat u een Voorschriftscontroledienst is aangeboden (de ‘Voorschriftscontroledienst’), waarbij u wordt gevraagd het onderzoek met of zonder bril uit te voeren en u aan het eind een indicatie van de kwaliteit van uw zicht ontvangt. De Voorschriftsvernieuwingsdienst en de Voorschriftscontroledienst kunnen samen worden aangeduid als ‘Diensten’ wanneer bepalingen in deze Voorwaarden op beide Diensten van toepassing zijn.       

De Oogmeting is medische software van klasse Im, heeft een CE-markering en voldoet aan de eisen van de Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is belast met het toezicht op alle relevante wetgeving inzake medische hulpmiddelen die op de Nederlandse markt worden gebracht.

De Oogmeting en de Diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor personen in Europa in de leeftijd van 16 tot 45 jaar. De Oogmeting en de Diensten zijn in sommige landen mogelijk niet beschikbaar. Easee behoudt zich alle rechten voor inzake de beslissing over de landen en rechtsgebieden waar de Oogmeting en de Diensten worden aangeboden.

De Oogmeting en de Diensten zijn niet bedoeld ter vervanging van een compleet medisch oogonderzoek. De Oogmeting test niet op oogaandoeningen of -afwijkingen en daarom kunt u het best regelmatig naar uw oogarts gaan voor een compleet oogonderzoek. Wij adviseren om ten minste één keer in de twee jaar een compleet oogonderzoek te ondergaan.

Instructies voor het gebruik van de Oogmeting

Aan de hand van de audiovisuele instructies die tijdens de Oogmeting worden verstrekt en door een waarheidsgetrouwe beantwoording van de vragen kalibreert u het computerscherm om te zorgen dat alle op het scherm geprojecteerde beelden gestandaardiseerd zijn voor wat betreft afmeting en helderheid. Vervolgens vragen wij u om verbinding met uw smartphone te maken, die tijdens de Oogmeting als afstandsbediening fungeert, zodat u uw eigen apparaat gebruikt om antwoorden in te dienen over een reeks beelden en vragen over uw visuele ervaring. 

De resultaten worden berekend op grond van de antwoorden en vooraf gedefinieerde parameters. 

Voor een correct resultaat adviseren wij u om uw computer, laptop en telefoon als volgt op te stellen:

1.    Gebruik een computer of laptop met een flatscreen en een minimale resolutie van 100 DPI. De minimale schermgrootte is 18,2 cm bij 14 cm en de helderheid van het scherm moet tussen 80 en 320 cd/m2 liggen.

2.    Zorg dat uw scherm op een afstand van 30 cm van de rand van de tabel geplaatst is.

3.    Zorg dat u zich bij het uitvoeren van de Oogmeting op 3 meter afstand van het scherm bevindt.

4.       Gebruik een smartphone.  

5.       Zorg dat u een goede internetverbinding hebt voor zowel uw telefoon (minimaal 3G of 4G) als uw computer.

6.    Schakel alle eventueel ingeschakelde energiebesparingsfuncties van uw computer uit en/of sluit hem aan op netvoeding.

7.       Schakel de eventueel ingeschakelde nachtmodus op uw smartphone en/of laptop uit.

8.    Stel de helderheid van het scherm in op het maximum.

9.    Stel het geluidsvolume in op het maximum, zodat u de instructies van de Oogmeting kunt horen.

10. Voer de Oogmeting uit in een ruimte met gedimd licht. Vermijd weerspiegelingen op het computerscherm en andere lichtbronnen in uw zichtveld.

Als u in aanmerking komt voor aanschaf van de Voorschriftsvernieuwingsdienst, kan er een voorschrift voor contactlenzen of een bril worden berekend door een oogspecialist, afhankelijk van de wettelijke eisen in uw land.  

Tijdens de Oogmeting bent u persoonlijk verantwoordelijk voor het opvolgen van alle gegeven instructies, zowel mondelinge als schriftelijke. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het afdekken van het juiste oog en het op de juiste afstand van het computerscherm staan. Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot onnauwkeurige en/of onjuiste resultaten. In dat geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de onnauwkeurige en/of onjuiste resultaten. Wij verzoeken u dringend om de Oogmeting niet te gebruiken als u de verstrekte instructies (bijv. vanwege taalproblemen) niet volledig begrijpt. U stemt er uitdrukkelijk mee in en garandeert dat u tijdens het gebruik van de Oogmeting uitsluitend waarheidsgetrouwe antwoorden zult geven.

Beperkingen van de Oogmeting – Wie komt in aanmerking

Personen in de leeftijdsgroep 18 tot 45 jaar kunnen bij easee een gevalideerd voorschrift krijgen.
U moet uw huidige voorschrift weten en uw contactlenzen of bril kunnen dragen tijdens het onderzoek.


Brillen & Contactlenzen – Om een voorschrift van easee te ontvangen, moet uw huidige voorschrift binnen het volgende bereik liggen
SPH → (-)10D tot (+)10D
CYL → (-)6D tot (+)6D, elke as


Onze optometristen hebben echter het recht om geen voorschrift uit te schrijven. Dit kan gebaseerd zijn op het onderzoeksresultaat van de gebruiker, diens feedback op de gezondheidsvragenlijst en het medische oordeel van de optometristen. In dit geval raden wij u aan naar de praktijk van uw arts te gaan voor een persoonlijk consult.


De test is niet bedoeld voor mensen met presbyopie en/of amblyopie. Ook als u harde contactlenzen, bifocale glazen, beschadigd of gekleurd glas gebruikt, een oog- of laseroperatie hebt ondergaan, pijnlijke of geïrriteerde ogen hebt, zwanger bent of borstvoeding geeft, of andere bepaalde comorbiditeiten hebt, waaronder diabetes, kunnen onze optometristen geen voorschrift uitschrijven.


De test is niet bedoeld als vervanging voor een volledig oogheelkundig onderzoek. De test omvat een korte gezondheidsvragenlijst om er zeker van te zijn dat u in aanmerking komt voor een online oogmeting. Op basis van uw testresultaten zal een optometrist bepalen of u in aanmerking komt voor een bijgewerkt voorschrift van ons.

Voorschriftsvernieuwingsdienst: de voorschriften

Als u een bril- of contactlenzenvoorschrift ontvangt als gevolg van de Oogmeting en de Voorschriftsvernieuwingsdienst, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat uw voorschrift gereed is. Wij voegen de voorschrift informatie toe aan uw easee-account. U hebt het recht om dat voorschrift te gebruiken om waar u maar wilt een bril of contactlenzen aan te schaffen.

Door de Oogmeting te gebruiken gaat u ermee akkoord dat wij u mogelijk een e-mail sturen om nadere gegevens voor uw voorschrift te bespreken, bijvoorbeeld wanneer de Oogspecialisten extra informatie nodig hebben om een correct voorschrift te kunnen verstrekken. 

3. Account en inschrijving

U moet u registreren op de Site en akkoord gaan met de Voorwaarden en het privacybeleid voordat u de Oogmeting gebruikt. U garandeert dat de door u verstrekte informatie correcte, ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf is. Nadat wij de inschrijving hebben goedgekeurd, ontvangt u een persoonlijk gebruikersaccount. Een persoon die een account wil aanmaken, moet 16 jaar of ouder zijn.

U stemt ermee in om ons te informeren over eventueel onbevoegd gebruik van uw accountinformatie en elke mogelijke inbreuk op de beveiliging, waaronder, maar niet beperkt tot, incidenten in verband met uw wachtwoord. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om u aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van uw account door een derde. De aanmeldingsgegevens die u voor uw account kiest, zijn vertrouwelijk. Wij verwachten dat u die gegevens voor uzelf houdt en niet met iemand anders deelt voor aanmelding bij uw account.

Wanneer u een account aanmaakt, draagt u er zorg voor en garandeert u dat de Site en/of de Oogmeting uitsluitend zal worden gebruikt voor rechtmatige en correcte doeleinden. Het is u verboden om de Site en/of Oogmeting te gebruiken voor elk ander doel dan het gebruiken van de Oogmeting en/of het gebruikmaken van de Diensten, conform deze Voorwaarden. Als u de Site of de Oogmeting, zonder gebruikmaking van de Voorschriftsvernieuwings- of Voorschriftscontroledienst, op een onrechtmatige manier gebruikt of de Voorwaarden op welke wijze dan ook schendt, behouden wij ons het recht voor om het gebruik van de Site en/of de Oogmeting te beëindigen of te ontzeggen.

4. Uw verantwoordelijkheden en bevestiging

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Oogmeting en de diensten, indien u daarvoor kiest, gaat u akkoord met het volgende: 

 • Al uw via de Oogmeting verstrekte informatie is nauwkeurig, waarheidsgetrouw, actueel, volledig en correct.
 • U bent verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van uw internetverbinding, het interne netwerk en alle andere IT-systemen die vereist zijn voor het gebruik van de Oogmeting. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten in verband met een van de bovengenoemde zaken. Als u de Oogmeting op onverstandige wijze gebruikt en daardoor een incident veroorzaakt, kunnen wij daar niet aansprakelijke voor worden gesteld.
 • De toestemming voor uw gebruik van de Oogmeting is persoonlijk (de Oogmeting wordt uitsluitend door u gebruikt en u verzekert ons er hierbij van dat uw identificatiegegevens correct en waarheidsgetrouw zijn). 
 • U volgt alle tijdens de Oogmeting verstrekte instructies strikt op.
 • U mag de Oogmeting niet gebruiken voor iets anders dan waar de Oogmeting voor bedoeld is.
 • Als dit wordt verzocht, stemt u ermee in om de Oogmeting geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren. 
 • Als dit wordt verzocht, kunt u ons het best informatie verstrekken ten behoeve van het ontvangen van een vernieuwd contactlenzen- of brilvoorschrift, waaronder uw meest recente voorschrift. U kunt ervoor kiezen om dergelijke informatie niet te verstrekken, maar in dat geval kunnen wij u de Oogmeting en/of de Voorschriftsvernieuwingsdienst niet verstrekken.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de verstrekking van de Voorschriftsvernieuwings- en Voorschriftscontroledienst afhankelijk is van de volledigheid en correctheid van de informatie die u ons verstrekt. Wij zijn niet in staat om de verstrekte informatie te controleren. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen als de verstrekte en/of ingediende informatie onjuist en/of onvolledig is. 

5. Prijzen en betaling 

U stemt in met de betaling van alle tarieven en/of kosten in verband met de Diensten zoals gepubliceerd op het moment dat u de Oogmeting uitvoert. De prijzen van de Diensten zijn duidelijk en ondubbelzinnig vermeld op de Site. Als er belastingen of (bijkomende) kosten van toepassing zijn, is dat aangegeven en inbegrepen in de totale prijs. Door het invoeren van uw betalingsinformatie machtigt u ons en onze externe betalingsverwerkers om het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en uw betalingsinformatie over te brengen via diverse netwerken.

Als u de test via onze website uitvoert kunt u rechtstreeks betalen met behulp van de op de Site vermelde betaalwijzen: iDeal, creditcard, SOFORT of een tegoedcode. 

Er worden u alleen kosten voor de Oogmeting in rekening gebracht als u besluit de Voorschriftsvernieuwingsdienst te gebruiken/aan te schaffen, wat inhoudt dat u besluit één van onze oogspecialisten opdracht te geven om u een voorschrift te verstrekken. Als u besluit om de diensten niet te gebruiken/aan te schaffen, is uw Oogmeting gratis. 

Als u de test via één van onze partners uitvoert kunnen de betaalmogelijkheden verschillen. Via sommige partners krijgt u tegoedcode, wordt u mogelijk niets in rekening gebracht, of in andere gevallen wordt het betaalproces volledig beheerd door de partner, en wordt er daarom geen betaling gedaan op onze Site.

Wij aanvaarden geen enkele andere betalingsmethode. Als u ervoor kiest om de betaling te verrichten door een andere betalingsmethode te gebruiken, is easee niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van die keuze. Wij behouden ons het recht voor om de op de Site vermelde prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. Prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke vergissingen en typefouten. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing vanaf het moment waarop de betreffende prijzen op de Site worden gepubliceerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan in het verleden vermelde prijzen.

 

6. Herroepingsrecht

Bij aanschaf van de Voorschriftsvernieuwingsdienst krijgt de Oogspecialist onmiddellijk opdracht om uw meetresultaten te bestuderen en zult u binnen 24 uur uw voorschrift ontvangen. Daarom neemt u zodra u de dienst aanschaft uitdrukkelijk afstand van uw herroepingsrecht, zoals gedefinieerd in de relevante EU-wetgeving. Dit houdt in dat u op het moment dat u hebt geklikt op “Ik ga akkoord” met deze voorwaarden, afstand doet van uw herroepingsrecht en tevens verklaart dat u hiervan kennis hebt genomen en hiermee akkoord gaat, zulks in de meest volledige en maximale mate die door het geldend recht wordt toegestaan.

7. Updates 

Easee zal de Oogmeting mogelijk updaten ten behoeve van onderhoud en/of verbetering. Daarom, ter informatie:

 • Wij hebben een helpdesk. U kunt contact met de helpdesk opnemen voor technische ondersteuning en voor het melden van een incident. De helpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op vakantiedagen van 10.00 tot 18.00 uur (CET of CEST). De helpdesk is bereikbaar via [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.
 • Als een incident wordt veroorzaakt door een tekortkoming in de Oogmeting, verhelpen wij de tekortkoming gratis, tenzij dit onredelijk voor ons is. Definitie van ‘tekortkoming’: een fout in de software waardoor de Oogmeting niet goed functioneert in overeenstemming met hetgeen in deze Voorwaarden is overeengekomen (de ‘Tekortkoming‘).
 • Daarnaast zullen alle gebruikers die mogelijkerwijs zijn getroffen door de Tekortkoming per e-mail door ons op de hoogte worden gebracht.

8. Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij kunnen op elk gewenst moment bepalingen in deze Voorwaarden toevoegen of schrappen. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat dergelijke nieuwe bepalingen van kracht worden wanneer ze op de Site worden gepubliceerd. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u gehouden bent aan de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Oogmeting en/of Site gebruikt.

9. Privacy 

Wij beschermen uw persoonsgegevens op correcte wijze en conform de geldende wetten en wetgeving, zoals, maar niet beperkt tot, de AVG. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om de dienst mogelijk te maken en om met u te communiceren. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid op onze Site.     

10. Misbruik 

U mag niet:

 • de Oogmeting verhuren, bezwaren, onder licentie uitgeven of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken of een poging hiertoe doen;
 • een afgeleide of concurrerende versie van de Oogmeting te maken of een poging hiertoe doen;
 • anderen toegang geven tot (een back-upexemplaar van) de Oogmeting;
 • het op onjuiste wijze doen voorkomen dat u verbonden bent met een bepaalde persoon of entiteit;
 • niet-openbare/beveiligde gebieden of andere niet voor het publiek bestemde gebieden van de Oogmeting binnengaan; en
 • virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen, reclame of iets dergelijks verzenden naar de website, Oogmeting, Diensten of een product of andere dienst van easee.

Als wij vermoeden dat u zich niet aan deze Voorwaarden houdt, kunnen wij u de toegang tot de Oogmeting of Diensten ontzeggen.

11. Koppelingen naar andere websites

De Site kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere websites (‘Gekoppelde Sites‘) die door derden worden geëxploiteerd. De Gekoppelde Sites staan mogelijk niet onder ons beheer en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de informatie, producten of diensten die daarop worden beschreven, noch voor de inhoud van een Gekoppelde Site, waaronder, maar zonder beperking, welke koppeling dan ook die is opgenomen op een Gekoppelde Site, of eventuele wijzigingen of updates van een Gekoppelde Site. 

Uw gebruik van dergelijke Gekoppelde Sites is op eigen risico en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk ten opzichte van u, rechtstreeks noch indirect, voor materiaal, fouten, schade of verlies veroorzaakt door of in verband met uw gebruik of het door u afgaan op informatie opgenomen op of verstrekt aan Gekoppelde Sites. 

U bent mogelijk op deze Site gekomen vanaf een Gekoppelde Site. U begrijpt en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de informatie, producten of Diensten beschreven op dergelijke Gekoppelde Sites en dat uitsluitend deze voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van of uw toegang tot de Oogmeting. 

12. Waar een klacht in te dienen of een probleem te melden

U kunt contact met ons opnemen voor technische ondersteuning, voor het melden van een incident en voor het indienen van een klacht. Als u niet tevreden bent met de Diensten of als u goede ideeën hebt die ons zouden kunnen helpen om onze Oogmeting te verbeteren, ontvangen wij graag een e-mail van u via [email protected]. Wij antwoorden zo snel mogelijk, gewoonlijk binnen 72 uur na ontvangst van uw verzoek. 

13. Intellectueel eigendom 

Easee (of haar licentienemers) is de enige en exclusieve eigenaar van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en met betrekking tot de Oogmeting en de Site voor wat betreft de inhoud, functies en werking daarvan (waaronder, maar niet beperkt tot, alle informatie, software, teksten, weergaven, interfaces, documenten, afbeeldingen, tekeningen, video’s, audio, selecties, indelingen, creaties en de look en feel), en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop. Als er een of meer suggesties, ideeën, informatie en/of andere feedback door u wordt gedeeld, worden alle daarmee samenhangende intellectuele-eigendomsrechten in verband daarmee overgedragen aan easee of wordt er in elk geval een niet-exclusief, voor onbepaalde tijd geldend, niet met royalty’s belast en onbeperkt gebruiksrecht verleend aan easee, in de mate die mogelijk is onder het geldend recht.

U hebt uitsluitend toestemming om de Oogmeting voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik te gebruiken op voorwaarde dat u deze Voorwaarden in acht neemt. Deze toestemming is niet exclusief en niet overdraagbaar. Er wordt geen enkel ander recht, eigendomsrecht of belang in of met betrekking tot de Oogmeting en/of Site en/of Diensten aan u overgedragen, en alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan ons of onze verbonden ondernemingen. Easee blijft derhalve de exclusieve eigenaar van al haar intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Site, Oogmeting, Diensten en/of alle andere ermee samenhangende producten en/of Diensten.

Het is u niet toegestaan om de inhoud of materialen uit de Oogmeting en de Site weer te geven, te reproduceren of anderszins te gebruiken zonder eerst voorafgaande schriftelijke toestemming, afgegeven door een hiertoe gemachtigde persoon namens easee, van ons te ontvangen.

Het is niemand toegestaan om intellectuele-eigendomsrechten en/of informatie te verwijderen van de Site, Oogmeting en/of Diensten, noch om (welk onderdeel dan ook van) de Site, Oogmeting, Diensten, producten en/of andere Diensten te dupliceren, reproduceren en/of kopiëren.  

Wij verlenen u echter, onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie uitgeefbare en herroepbare licentie om de Oogmeting persoonlijk te gebruiken ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van de Oogmeting en de Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden.

14. Beperking van aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van easee, hetzij rechtstreeks, indirect of immaterieel dan wel op gevolgen betrekking hebbende, voortvloeiend uit het gebruik van de Voorschriftsvernieuwingsdienst, de Voorschriftscontroledienst, de Site, en/of het uitvoeren van de Oogmeting wordt uitgesloten en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of welke schade dan ook die u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van de Oogmeting of van andere gebeurtenissen die niet redelijkerwijs in onze macht liggen, zulks in de meest volledige en maximale mate die door het geldend recht wordt toegestaan.

Easee is niet aansprakelijk ten opzichte van u of van wie dan ook voor verlies of schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het onbevoegde en/of onjuiste gebruik van de Site en/of Oogmeting en/of onze Diensten en het onbevoegde gebruik van informatie op de Site of in de Oogmeting, zulks in de meest volledige en maximale mate die door het geldend recht wordt toegestaan. U garandeert dat u waarheidsgetrouwe antwoorden zult geven tijdens het gebruik van de Oogmeting, Site en Diensten en dat u deze op volledig correcte wijze zult gebruiken. Easee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurig en/of (deels) onjuist gebruik en eventuele (deels) onjuiste resultaten, instructies of voorschriften als gevolg daarvan, zulks in de meest volledige en maximale mate die door het geldend recht wordt toegestaan. De Site en/of Oogmeting mag niet worden gebruikt als u alle verstrekte instructies niet volledig begrijpt.

Wij betrachten alle redelijke inspanning om ervoor te zorgen dat de Site en Oogmeting volledig operationeel zijn en blijven. Gezien de aard van het internet kan easee niet garanderen dat de Site en/of Oogmeting vrij van vertragingen, onderbrekingen en fouten zal zijn. Wij betrachten alle redelijke inspanning om ervoor te zorgen dat informatie op de Site en/of in de Oogmeting correct is, maar wij kunnen geen uitspraken doen of garanties geven, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de betreffende informatie. Wij treffen voorzorgsmaatregelen om alle via de Site en/of Oogmeting verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen, maar als onbevoegde derden ons systeem mochten binnendringen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend oneigenlijk gebruik van de (persoons-)gegevens. Easee is niet aansprakelijk voor eventuele aanpassing, prijswijziging, opschorting of opheffing van de Site en/of Oogmeting.

15. Rechten tot opschorting en beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, uw toegang tot de gehele of een deel van de Site onmiddellijk te beëindigen als u geen gebruik van onze Diensten mocht maken, om welke reden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot: (a) het onbevoegde gebruik van een gebruikersnaam of wachtwoord of (b) het schenden van een overeenkomst tussen u en easee. Bij een eventuele beëindiging blijven uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden bestaan.

16. Nietigheid

Als een van de bepalingen van deze overeenkomst (waar de Voorwaarden deel van uitmaken) ongeldig wordt of nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven. Ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige, afdwingbare bepalingen die het meest aansluiten op de intentie van de oorspronkelijke bepalingen.

17. Geschillen

Op deze Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen anderszins vallen alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze Voorwaarden onder de jurisdictie van de Rechtbank Amsterdam. 

Online geschillenregeling

Als consument kunt u tevens gebruikmaken van het ODR-platform (Online Dispute Resolution; online geschillenbeslechting). Dit platform biedt een eenvoudige, efficiënte, snelle en betaalbare oplossing buiten de rechter om, voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. Meer informatie vindt u op: http://ec.europa.eu/odr.

Gebruiksvoorwaarden
sluit

We hebben 3 korte vragen voordat we kunnen beginnen.

De oogmeting duurt in totaal ongeveer 20 minuten. Komt dat nu uit?

● Een traditionele oogmeting bij een opticien duurt ongeveer 60 tot 120 minuten.

Mooi dat u geen haast heeft. Dat zorgt voor de beste resultaten!

Heeft u een smartphone, samen met een laptop (of tablet) en 3 meter aan ruimte tot uw beschikking?

● Uw smartphone fungeert als afstandsbediening en wordt samen met een laptop of tablet gebruikt om de meting uit te voeren.

Goed nieuws! Nog 1 laatste vraag voordat we kunnen starten.

Heeft u uw huidige brilrecept bij de hand?

● Uw voorschrift is de motor van uw bril of lenzen. Onze optometristen gebruiken uw oude meting as referentie voor het valideren van uw nieuwe brilrecept.

De oogmeting nu doen, of op een later moment?

In onze ervaring is het van groot belang om te tijd te nemen voor de test, om zo de beste resultaten te garanderen. We kunnen u een link mailen waarmee u de test op een later tijdstip kunt starten.
  Als je het nu meteen wilt doen of misschien ben je gewoon nieuwsgierig, geen probleem.

  Ga verder

  Fantastisch, u bent er klaar voor!
  Laten we beginnen

  …u wordt doorverwezen naar de oogmeting