Användarvillkor

Användarvillkor

Gäller från: 2021-03-01

Detta är användarvillkoren för Easee BV (easee). Easee är beläget på Meeuwenlaan 98–100, 1021 JL Amsterdam, Nederländerna, och är registrerat hos Amsterdams handelskammare (Kamer van Koophandel) under nummer: 65846753 och momsregistreringsnummer: NL856285171B01. Vid frågor ber vi dig kontakta oss via e-post: [email protected].

1. Inledning

Dessa användarvillkor (”villkoren”) beskriver dina rättigheter och skyldigheter beträffande easee webbaserade ögonundersökning (”undersökningen”) som du får använda som en del av en samordnad tjänst:

 • för en kontroll av synskärpan så att du kan få en fingervisning om hur god syn du har med dina aktuella receptbelagda glasögon/kontaktlinser eller om du helt enkelt behöver receptbelagda glasögon/kontaktlinser
 • för att förnya/uppdatera ditt glasögon- eller kontaktlinsrecept.

Dessa villkor bestämmer hur du får använda easees (”vi”, ”vår” och ”oss”) online-gränssnitt, programvara, webbplatsen, inklusive easee.online, och resurser (t.ex. webbplatser och mobilapplikationer) som ägs och kontrolleras av easee (gemensamt kallade ”webbplatsen”). I dessa villkor hänvisar termerna ”du” och ”dina” till personen som använder undersökningen.

De personuppgifter som du skickar in till easee (”vi”, ”vår” och ”oss”) och webbplatsen omfattas av sekretesspolicyn. Om det föreligger inkonsekvens mellan dessa villkor och sekretesspolicyn är det dessa villkor som ska gälla.

Genom att få åtkomst till och använda undersökningen och/eller registrera dig för ett konto bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till att vara juridiskt bunden av och efterleva dessa villkor och vår sekretesspolicy. Även alla enskilda användare som kommer att beviljas åtkomst av eller med hjälp av en tredje part och/eller som en del av en samordnad tjänst ska samtycka till, vara bundna av och efterleva villkoren och sekretesspolicyn. Easee förväntar sig att du sparar ett exemplar av alla relevanta överenskommelser, kontrakt och dokument, såsom dessa villkor och sekretesspolicyn, och skriver ut sådana dokument när det anses nödvändigt.

2. Undersökningen

Allmän information

Vi driver en webbaserad ögonundersökning med en tillhörande webbplats som du får använda för att genomföra en ögonundersökning så att du efter validering av ögonvårdspersonal kan förnya ditt glasögon- eller kontaktlinsrecept, få reda på hur bra syn du har med dina aktuella receptbelagda glasögon/kontaktlinser eller om du kanske helt enkelt behöver receptbelagda glasögon/kontaktlinser.

När du använder undersökningen delger du oss vissa uppgifter om dig själv genom att besvara en rad frågor som vi ställer för att kunna avgöra om du kvalificerar dig för att delta i undersökningen. Dessutom kommer du att utföra en rad uppgifter för att:

 • hjälpa ögonvårdspersonalen att avgöra om ett nytt glasögon- eller kontaktlinsrecept behöver skrivas ut när du ber om ett sådant
 • hjälpa oss så att vi kan ge dig resultatet för din synskärpa i slutet av undersökningen
 • kommunicera med oss i förbindelse med din användning av undersökningen eller webbplatsen.

Om du vill ha det fullständiga undersökningsresultatet kan du köpa vår receptförnyelsetjänst så kan någon av våra optiker eller ögonläkare (”ögonvårdspersonal”) avgöra om du kvalificerar dig för undersökningen, gå igenom dina testresultat och annan information om dig för att ge dig ett nytt glasögon- eller kontaktlinsrecept (”receptförnyelsetjänsten”).

Observera att om du vänt dig till oss via någon av våra partners kanske receptförnyelsetjänsten som beskrivits i detta stycke inte är tillgänglig i sin helhet. I stället kanske du erbjöds en receptkontrolltjänst (”receptkontrolltjänsten”) där du erbjuds att slutföra undersökningen med eller utan glasögon eller kontaktlinser för att därefter få en indikation på kvaliteten av din syn. Receptförnyelsetjänsten och receptkontrolltjänsten kan gemensamt hänvisas till som ”tjänster” när bestämmelser i dessa villkor gäller för båda tjänsterna.

Undersökningen är en Im-klassificerad medicinteknisk programvara, den är CE-märkt och uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.Det statliga organet Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ansvarar för tillsynen av all relevant lagstiftning med avseende på medicintekniska enheter på den nederländska marknaden.

Observera att undersökningen och tjänsterna endast är tillgängliga för personer i Europa mellan åldrarna 16 och 45 år. Undersökningen och tjänsterna kanske inte finns i en del länder. Easee innehar alla rättigheter när det gäller att avgöra i vilka länder och jurisdiktioner som undersökningen och tjänsterna ska erbjudas.

Undersökningen och tjänsterna är inte tänkta att fungera som en ersättning för en omfattande ögonundersökning. Undersökningen testar inte med avseende på ögonsjukdomar eller onormala tillstånd och därför bör du besöka din ögonläkare med jämna mellanrum för en omfattande ögonundersökning. Vi rekommenderar att du genomgår en omfattande ögonundersökning åtminstone vartannat år.

Anvisningar för användning av undersökningen

Efter att du har tagit del av de audiovisuella instruktionerna som ges under testet och besvarat frågorna sanningsenligt ställer du in datorskärmen för att säkerställa att alla bilder som projiceras på skärmen är standardiserade i fråga om storlek och ljusstyrka. Sen ber vi dig ansluta din smartphone som ska fungera som fjärrkontroll under testet så att du kan använda din egen enhet för att skicka in svaren på en sekvens av bilder och frågor om din visuella upplevelse.

Resultaten beräknas baserat på svaren och på förbestämda parametrar. För att få ett korrekt resultat råder vi dig att ställa in din dator, laptop och telefon enligt följande:

1. Använd en dator eller laptop med en platt skärm och en upplösning på minst 100 DPI, minsta skärmstorleken är 18,2 cm gånger 14 cm och skärmens ljusstyrka ska vara mellan 80 och 320 cd/m2.

2. Se till att skärmen är placerad 30 cm från kanten på bordet.

3. Se till att du befinner dig på 3 meters avstånd från skärmen när du genomgår testet.

4. Använd en smartphone.

5. Se till att ha en god internetanslutning för både din telefon (minst 3G eller 4G) och dator.

6. Stäng av alla energisparfunktioner på din dator om de är på och/eller anslut den till elnätet.

7. Stäng av nattläget på din smartphone och/eller laptop om det är på.

8. Ställ in ljusstyrkan på skärmen till max.

9. Ställ in volymen på max så att du säkert hör instruktionerna i testet.

10. Gör undersökningen i ett rum med dimmad belysning, undvik blänk på datorskärmen och andra ljuskällor i synfältet.

Om du kvalificerar dig för att köpa receptförnyelsetjänsten kan ett glasögon- eller kontaktlinsrecept beräknas av ögonvårdspersonal, såsom en legitimerad optiker eller ögonläkare, beroende på vilka lagar som gäller i ditt land.

Under undersökningen är du personligen ansvarig för att följa alla instruktioner som ges, både i tal och skrift. Detta inkluderar exempelvis att täcka över korrekt öga och stå på korrekt avstånd från datorskärmen. Om instruktionerna inte följs kan det leda till ofullständiga och/eller felaktiga resultat. I detta fall ansvarar vi inte för de ofullständiga och/eller felaktiga resultaten. Om du inte fullt ut förstår instruktionerna som ges (t.ex. på grund av språkbegränsningar) ska du inte använda undersökningen. Du samtycker till och garanterar uttryckligen att endast avge sanningsenliga svar under användningen av undersökningen.

Begränsningar för receptförnyelsetjänsten – urvalskriterier

Personer som är mellan 18-45 år kan få ett validerat recept från easee.
Du behöver ha koll på ditt nuvarande recept och behöver även kunna ha på dig dina kontaktlinser eller glasögon under testet.

Glasögon & kontaktlinser – För att kunna få ett recept utskrivet från easee behöver dina nuvarande värden vara inom följande intervall

 • SPH → (-)10D to (+)10D
 • CYL → (-)6D to (+)6D, alla AXIS


Våra optometrister vidhåller rätten att inte skriva ut ett recept. Beslutet grundar sig på resultaten av testet, svaren i hälsofrågorna samt optometristernas medicinska bedömning. Om så är fallet rekommenderar vi dig att träffa din doktor för en konsultation på plats.


Testet är inte avsett för personer med presbyopi and or amblyopi. Om du använder hårda linser, bifokaler, skadade eller färgade glas, har genomgått ögonkirurgi, har ögonsmärta eller irriterande ögon, är gravid eller ammar eller har andra sjukliga tillstånd som diabetes, kan våra optometrister inte skriva ut ett recept.

Testet har inte för avseende att ersätta en full synundersökning. Testet inkuderar ett kort frågeformulär som är relaterat till din hälsa för att avgöra om du är berättigad att genomföra onlinetestet. Baserat på dina resultat kommer en av våra optometrister avgöra din slutgiltiga berättighet att kunna erhålla ett recept från oss.

Observera att dessa begränsningar inte gäller receptkontrolltjänsten.

Receptförnyelsetjänsten: recepten

Om du får ett glasögon- eller kontaktlinsrecept genom receptförnyelsetjänsten kommer vi att informera dig via e-post när ditt recept är klart. Vi kommer att lägga till receptinformationen till ditt easee-konto. Det är din rättighet att använda det receptet för att köpa glasögon eller kontaktlinser varifrån du vill.

Genom att använda undersökningen samtycker du till att vi får kontakta dig via e-post för att diskutera fler aspekter av ditt recept, t.ex. om ögonvårdspersonalen behöver mer information för att skriva ut ett korrekt recept.

3. Konto och registrering

Du måste registrera dig på webbplatsen och godkänna villkoren och sekretesspolicyn innan du använder undersökningen. Du garanterar att uppgifterna som du tillhandahåller är korrekt, sann, riktig, aktuell och fullständig information om dig. Efter att vi har godkänt registreringen kommer du att få ett personligt användarkonto. Personer måste vara minst 16 år för att få skapa ett konto.

Du samtycker till att informera oss om eventuell otillåten användning av din kontoinformation eller eventuella säkerhetsintrång, inklusive men inte begränsat till incidenter som inbegriper ditt lösenord. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att hålla dig ansvarig för eventuell skada som är en följd av obehörig användning av ditt konto av en tredje part. Uppgifterna som du väljer för ditt konto är konfidentiella. Vi förväntar oss av dig att du håller dessa uppgifter för dig själv och inte delar dem med någon annan som därmed kan logga in på ditt konto.

När du skapar ett konto försäkrar och garanterar du att webbplatsen och/eller undersökningen endast kommer att användas för lagliga och ändamålsenliga syften. Du får inte använda webbplatsen och/eller undersökningen för något annat ändamål än för att använda dig av undersökningen och/eller receptförnyelsetjänsten eller receptkontrolltjänsten vilka omfattas av dessa villkor. Om du skulle använda webbplatsen eller undersökningen, utan att använda dig av tjänsterna, på något olagligt sätt eller bryta mot villkoren på något sätt förbehåller vi oss rätten att avsluta eller förneka dig användning av webbplatsen och/eller undersökningen.

4. Dina skyldigheter och din bekräftelse

Som en förutsättning för att du ska få använda undersökningen och tjänsterna, om du har valt dem, samtycker du till följande:

 • Alla dina uppgifter som tillhandahållits via undersökningen är riktiga, sanna, aktuella, fullständiga och korrekta.
 • Du är ansvarig för den tekniska driften och underhållet av din internetuppkoppling, det interna nätverket och alla andra IT-system som behövs för att använda undersökningen. Vi ansvarar inte för incidenter som har att göra med något av det som angetts ovan. Om du använder undersökningen oklokt och därmed orsakar en incident kan vi inte hållas ansvariga.
 • Ditt tillstånd att använda undersökningen är personligt (undersökningen får endast användas av dig och du intygar härmed att dina ID-uppgifter är korrekta och med sanningen överensstämmande).
 • Du kommer att strikt följa alla instruktioner som ges under undersökningen.
 • Du får inte använda undersökningen för något annat än det som undersökningen är avsedd för.
 • På uppmaning av oss samtycker du till att göra om testet helt och hållet eller delvis.
 • På uppmaning av oss måste du tillhandahålla information som vi behöver för att skriva ut ett förnyat kontaktlins- eller glasögonrecept, inklusive ditt senaste recept. Du kan välja att inte tillhandahålla sådan information men i så fall kan vi inte erbjuda dig undersökningen och/eller receptförnyelsetjänsten.

Du förstår och samtycker till att tillhandahållande av receptförnyelsetjänsten och receptkontrolltjänsten beror på fullständigheten och korrektheten för den information som du delger oss. Vi kan inte verifiera informationen som angetts. Därför är vi inte ansvariga för eventuella konsekvenser om den tillhandahållna och/eller inskickade informationen är oriktig och/eller ofullständig.

5. Priser och betalning

Du samtycker till att betala alla avgifter och/eller kostnader i anknytning till tjänsterna enligt de tariffer som publicerades när du gjorde undersökningen. Priserna för tjänsterna står angivna klart och tydligt på webbplatsen. När skatter eller (extra) kostnader tillämpas är detta inkluderat i det totala priset. Genom att ange din betalningsinformation ger du oss och våra betalningsprocessorer från tredje part tillstånd att debitera beloppet som ska betalas och överföra din betalningsinformation över olika nätverk.

Om du gör testet direkt via vår webbplats kan du betala direkt med de betalningsmetoder som anges på webbplatsen: iDeal, kreditkort, SOFORT eller en rabattkod.

Du kommer endast att debiteras för att ha nyttjat undersökningen om du bestämmer dig för att använda/köpa receptförnyelsetjänsten, det vill säga om du bestämmer dig för att be vår ögonvårdspersonal att skriva ut ett recept åt dig. Om du bestämmer dig för att inte använda/köpa tjänsterna kostar din undersökning ingenting.

Om du gör testet via någon av våra partners kan betalningsmetoden variera. Av vissa partners kan du få en rabattkod, du kanske inte debiteras alls eller så kontrolleras betalningsprocessen i vissa fall uteslutande av partnern och därmed sker ingen betalning via vår webbplats.

Vi godtar inga andra betalningsmetoder. Om du skulle välja att ombesörja din betalning genom någon annan metod ansvarar easee inte för konsekvenserna av detta val. Vi förbehåller oss rätten att då och då ändra priserna som anges på webbplatsen. Priserna kan innehålla uppenbara fel och skrivfel. De justerade priserna kommer att gälla från publiceringstillfället för priserna på webbplatsen. Inga rättigheter gäller för priser som inte längre gäller.

6. Ångerrätt

När du köper receptförnyelsetjänsten instrueras ögonvårdspersonalen omedelbart att undersöka dina mätresultat och du får ditt recept inom 24 timmar. Därför avsäger du dig uttryckligen din ångerrätt så som den definieras i relevant EU-lagstiftning. Det innebär att när du klickar på ”Jag samtycker” till dessa villkor avsäger du dig din ångerrätt och förklarar att du har noterat detta och samtycker till detta i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning.

7. Uppdateringar

Easee får uppdatera undersökningen för underhålls- och/eller förbättringsändamål. Därför vill vi informera dig:

 • Vi har helpdesk.Du kan kontakta helpdesk för teknisk support och för att rapportera en incident.Helpdesk är öppen från måndag till fredag från kl. 09.00 till 20.00 och från kl. 10.00 till 18.00 (CET eller CEST) under helger och högtider.Helpdesk kan nås via [email protected].Vi kommer att svara så snart som möjligt.
 • Om en incident orsakas på grund av ett fel i undersökningen kommer vi att åtgärda felet utan kostnad inom för oss rimliga gränser. Definition av ”fel”: ett fel i programvaran som gör att undersökningen inte fungerar i enlighet med avtalen i dessa villkor (”felet”). Dessutom kommer alla användare som skulle kunna ha påverkats av felet att uppdateras via ett e-postmeddelande från oss.

8. Ändringar av dessa villkor

Vi kan när som helt modifiera, lägga till eller radera bestämmelser i dessa villkor. Du bekräftar och godkänner uttryckligen att sådana nya bestämmelser träder i kraft när de publiceras på vår webbplats. Du bekräftar och godkänner uttryckligen att du omfattas av de villkor som gäller när du använder undersökningen och/eller webbplatsen.

9. Sekretess

Vi skyddar dina personuppgifter på korrekt sätt och i enlighet med tillämpliga lagar och lagstiftningar, såsom men inte begränsat till GDPR. Vi bearbetar personuppgifter från dig endast för att möjliggöra tjänsten och för att kommunicera med dig. För mer information hänvisar vi till sekretesspolicyn på vår webbplats.

10. Missbruk

Du får inte:

 • (försöka att) hyra ut, belasta, licensbelägga eller på annat sätt missbruka undersökningen
 • (försöka att) tillverka ett derivat eller en konkurrerande version av undersökningen
 • ge andra tillgång till (en säkerhetskopia av) undersökningen
 • uppge oriktig anknytning till en person eller ett organ
 • gå in på icke-offentliga/säkrade områden, eller andra områden som inte är avsedda för allmänheten, av undersökningen och
 • skicka virus, maskar, skräppost, kedjebrev, erbjudanden eller reklam som inte efterfrågats eller någonting liknande till webbplatsen, undersökningen, tjänsterna eller någon easee-produkt eller -tjänst.

Om vi misstänker att du inte efterlever dessa villkor kan vi neka dig tillgång till undersökningen eller tjänsterna.

11. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar eller referenser till andra webbplatser (”länkade webbplatser”) som drivs av tredje part. De länkade webbplatserna kanske inte finns inom vår kontroll och därför är vi inte ansvariga för information, produkter eller tjänster som beskrivs på dessa eller för innehållet på någon länkad webbplats, inklusive men inte begränsat till eventuella länkar som ingår i en länkad webbplats, eller ändringar eller uppdateringar av en länkad webbplats.

Din användning av dessa länkade webbplatser sker på egen risk och vi tar inget ansvar, varken direkt eller indirekt, för innehåll, fel, skada eller förlust som kan uppstå till följd av eller i anknytning till din användning av eller tillit till information som finns på eller tillhandahålls på länkade webbplatser.

Du kan ha kommit till webbplatsen via en länkad webbplats. Du förstår och samtycker till att vi inte ansvarar för information, produkter eller tjänster som beskrivs på dessa länkade webbplatser och endast dessa villkor kommer att gälla din användning av eller tillgång till undersökningen.

12. Lämna ett klagomål eller rapportera ett problem

Du kan kontakta oss för teknisk support, om du vill rapportera en incident eller lämna ett klagomål.Om du inte är nöjd med tjänsterna eller om du har förslag på hur vi kan förbättra vår undersökning är du välkommen att skicka e-post via [email protected]. Vi kommer att svara dig så snart som möjligt och vi svarar generellt sett inom 72 timmar efter att vi har fått din förfrågan.

13. Immateriella rättigheter

Easee (eller dess licensgivare) är den enda och exklusiva innehavaren av all ägande- och förfoganderätt till och intresse i undersökningen och webbplatsen med avseende på innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, texter, fönster, gränssnitt, dokument, bilder, ritningar, video- och ljudmaterial, urval, arrangemang och ”look and feel”-kreationer) och alla immateriella rättigheter som ingår. Om förslag, idéer, innehåll, information och/eller annan återkoppling delas av dig kommer alla relaterade immateriella rättigheter att överföras till easee eller så kommer åtminstone en icke-exklusiv, obegränsad, avgiftsfri och obegränsad nyttjanderätt att tilldelas easee i den utsträckning som det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning.

Du har endast tillstånd att använda undersökningen för ditt personliga och icke-kommersiella bruk under förutsättning att du följer dessa villkor. Tillståndet är varken exklusivt eller överförbart. Ingen annan ägande- eller förfoganderätt till och inget annat intresse i undersökningen och/eller webbplatsen och/eller tjänsterna överförs till dig och alla rättigheter som inte uttryckligen ges är förbehållna oss eller våra dotterbolag. Easee kommer därför att förbli ensam ägare till alla immateriella rättigheter med avseende på webbplatsen, undersökningen, tjänsterna och/eller alla relaterade produkter och/eller tjänster.

Du får inte visa, reproducera eller på annat sätt använda innehållet eller materialet i undersökningen och på webbplatsen utan att först ha vårt skriftliga medgivande därtill vilket kommer att ges av en behörig person på easees vägnar.

Ingen får lov att ta bort immateriella rättigheter eller information från webbplatsen, undersökningen och/eller tjänsterna eller dubblera, reproducera och/eller kopiera (någon del av) webbplatsen, undersökningen, tjänsterna, produkterna och/eller andra tjänster.

Förutsatt att du efterlever dessa villkor beviljar vi dig emellertid ett begränsat, icke-exklusivt, icke-överförbart, icke-underlicensierbart och återkallningsbart tillstånd att personligen använda undersökningen och tjänsterna i enlighet med dessa villkor.

14. Ansvarsbegränsning

Allt ansvar från easees sida, vare sig direkt, indirekt, immateriellt eller som en konsekvens, som är en följd av användningen av receptförnyelsetjänsten, receptkontrolltjänsten, webbplatsen och/eller genomförandet av undersökningen är undantaget och vi kan inte hållas ansvariga för grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse eller för eventuell skada som du kan lida som en följd av användningen av undersökningen eller andra händelser som ligger utanför rimlig kontroll, detta i den utsträckning som det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning.

Easee ansvarar inte inför dig eller någon person för förlust eller skada av någon art som kan uppstå till följd av otillåten och/eller felaktig användning av webbplatsen och/eller undersökningen och/eller våra tjänster och för otillåten användning av information som finns på webbplatsen eller i undersökningen, detta i den utsträckning som det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning. Du lovar att ge med sanningen överensstämmande svar under användningen av undersökningen, webbplatsen och tjänsterna och att använda dem på ett helt korrekt sätt. Easee kan inte hållas ansvariga för oriktig och/eller (delvis) felaktig användning och eventuella (delvis) felaktiga resultat, instruktioner eller recept, detta i den utsträckning som det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning. Webbplatsen och/eller undersökningen ska inte användas om du inte fullt ut förstår instruktionerna som ges.

Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen och undersökningen kommer att förbli fullständigt fungerande. På grund av internets natur kan inte easee garantera att webbplatsen och/eller undersökningen kommer att vara befriad från fördröjningar, avbrott eller fel. Vi kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen på webbplatsen och/eller i undersökningen är korrekt men vi kan inte ge förespeglingar eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende korrektheten eller fullständigheten för nämnda information. Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda alla (personliga) data som insamlas via webbplatsen och/eller undersökningen men om obehöriga tredjeparter infiltrerar vårt system kommer vi inte att ta ansvar för missbruk av (personliga) data som är en konsekvens av sådan infiltration. Easee kan inte hållas ansvariga för modifieringar, prisändringar, upphävanden eller avbrott avseende webbplatsen och/eller undersökningen.

15. Rätt till upphävande och avslut

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta din tillgång till hela eller delar av webbplatsen om du inte använder dig av våra tjänster utan föregående meddelande eller ansvarsskyldighet av vilken orsak som helst, inklusive men inte begränsat till: (a) otillåten användning av användarnamn eller lösenord eller (b) överträdelse av avtal mellan dig och easee. Vid avslut kommer dina skyldigheter enligt dessa villkor att bestå.

16. Ogiltighet

Om någon av bestämmelserna i detta avtal (vilket inbegriper villkoren) blir ogiltig eller förklaras ogiltig kommer detta inte att påverka giltigheten och verkställbarheten för de återstående bestämmelserna som ska förbli giltiga och i kraft. Ogiltiga eller icke-verkställbara bestämmelser kommer att ersättas av giltiga och verkställbara bestämmelser som i största möjliga mån motsvarar ändamålet med de ursprungliga bestämmelserna.

17. Tvister

Nederländsk lag gäller för villkoren. Om inte tvingande juridiska bestämmelser säger annat ska konflikter som har med villkoren att göra lösas vid Amsterdams tingsrätt.

Webbaserad tvistlösning

I egenskap av konsument kan du även använda dig av ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). Denna plattform är en enkel, effektiv, snabb och billig lösning utanför domstolen för tvister som kan uppstå till följd av webbaserade transaktioner. Mer information finns på: http://ec.europa.eu/odr.

Användarvillkor
close

Innan vi börjar vill vi ställa tre korta frågor

1. Syntestet tar runt 20 minuter från början till slut. Är nu ett bra tillfälle att börja?

● Ingen tid förlorad på att förflytta sig eller på väntetid. De enda spenderade minuterna är på testet självt.

Bra att höra att du inte har bråttom. Det kommer att förbättra resultaten.

2. Har du en smartphone, och även en laptop (eller platta) och tre meters utrymme?

● Din smartphone kommer att fungera som en fjärkontroll, och kommer att användas tillsammans med en dator (eller platta) för att utfärda syntestet online.

Perfekt! Vi är nästan redo att börja. Bara en sak till.

3. Har du ditt nuvarande glasögonrecept (eller kontaktlinsrecept) till hands?

● Ditt recept styr dina glasögon. Våra optiker använder ditt gamla som en referens för validering av ditt nya recept.

Gör testet nu eller spara det till senare?

Baserat på erfarenhet rekommenderar vi att du tar dig tid med din online synundersökning för att optimera dina resultat.
  Om du vill göra det just nu eller kanske bara är nyfiken, inga problem.

  Fortsätt

  Bra, allt är redo!
  Låt oss börja

  ...omdirigerar till syntestet